Words Of Wonders Sidnėjaus operos teatras ATSAKYMAI

Advertisement:

Čia yra atsakymai į Words of Wonder SIDNĖJAUS OPEROS TEATRAS
Sidnėjaus operos teatras – Lygis 1 – GUDRAUTI, RAUGTI, GRAUDI, RAUTI, GAUTI, DURTI, GUDRI, AUGTI, RIDA, GIRA, RITA, RUDA
Sidnėjaus operos teatras – Lygis 2 – KRAUJAVO, KURAVO, KUOJA, AUKA, KOVA, ARKA, KOJA, RAJA, KAVA, JUKA
Sidnėjaus operos teatras – Lygis 3 – PRABUSTI, PABUSTI, BRAUTIS, SUPRATI, PRAUSTI, BAUSTI, TRAPUS, BIURAS, SRIUBA, BRITAS, AITRUS, SUARTI, RAUSTI, BURTAI, TIRAS
Sidnėjaus operos teatras – Lygis 4 – ANTKAPIS, PAKANTI, KATINAS, PATINAS, PAKASTI, ANTAKIS, APTINKA, INTAKAS, PAKINTA, ANTIKA, SPINTA, APAKTI, PANIKA, TANKAS, PAKTAS
Sidnėjaus operos teatras – Lygis 5 – KARJERAS, KARJERA, AJERAS, KARAS, SKARA, ARKA, RASA, RAJA, ERA
Sidnėjaus operos teatras – Lygis 6 – SPALVINĖ, PAVILNĖ, PILVAS, LAISVĖ, VANILĖ, PILNAS, LINAS, ALINĖ, SALĖ, AVIS, VILA, LAPĖ, VĖSA
Sidnėjaus operos teatras – Lygis 7 – MUSKATAS, SKAUTAS, TAKUMAS, AUKSAS, SMAKAS, TAKAS, AKTAS, SKUTA, MATAS, ASTMA, TAMSA, SUMA, AUKA, ASAS
Sidnėjaus operos teatras – Lygis 8 – PLĖŠYTIS, PLĖŠYTI, SLYPĖTI, PLĖSTI, PLĖŠTI, PLYŠTI, SLĖPTI, SPĖTI, LYTIS, LYSTI, ĖSTI, LYTI, SĖTI
Sidnėjaus operos teatras – Lygis 9 – VOLJERAS, VORAS, VOLAS, ORAS, SOJA, LOVA, VEJA, ERA, OLA
Sidnėjaus operos teatras – Lygis 10 – SANKIRTA, KARTINA, INKARAS, KRANTAS, ANTAKIS, INTAKAS, KATINAS, IRANAS, TRINKA, AISTRA, KARINA, RAINAS, TANKAS, KARTIS, TRANAS
Sidnėjaus operos teatras – Lygis 11 – GARDINTI, GARINTI, DIRGINA, RAGINTI, GADINTI, DINGTI, INDAI, ATIDI, GINTI, GIRNA, GIRA, RITA, RIDA
Sidnėjaus operos teatras – Lygis 12 – STUMDĖSI, SUDĖTIS, SUĖSTI, SUDĖTI, SĖSTI, DUSTI, MIDUS, DUMTI, SĖTI, MUSĖ, ĖSTI, DĖTI
Sidnėjaus operos teatras – Lygis 13 – TRINTIES, TRETINIS, RETINTI, TIESTI, TRINTI, RIESTI, ETINIS, TEISTI, NERTI, RISTI, TIESI, SENTI, TIRTI, IETIS
Sidnėjaus operos teatras – Lygis 14 – BULDOGAS, BLOGAS, GUOBA, SLOGA, LUBOS, DOGAS, GABUS, GODUS, GLOBA, BLUSA, UODAS, BLOGA, UOLA, UOGA, GODA
Sidnėjaus operos teatras – Lygis 15 – ŽAIDĖJAS, ŽAIDĖJA, ŽAIDAS, DAŽAI, IDĖJA, AIDAS, IŽDAS, SIJA, IŽAS
Sidnėjaus operos teatras – Lygis 16 – NORMANAS, ROMANAS, NAMAS, NORAS, NARSA, NORMA, MARAS, ROMAS, ARAS, ORAS, RASA
Sidnėjaus operos teatras – Lygis 17 – TVARSTIS, TVISTAS, TVIRTAS, TVIRTA, TIRAS, VARIS, TARTI, RASTI, AVIS, RITA
Sidnėjaus operos teatras – Lygis 18 – TEPALINĖ, ATLIEPĖ, LAPIENĖ, PANELĖ, PALETĖ, PLATI, LENTA, ALINĖ, PIENĖ, LIEPA, PELĖ, LAPĖ, LĖTA, EILĖ, PATI
Sidnėjaus operos teatras – Lygis 19 – STIPRĖTI, PIRTIS, TIRPTI, STIPRI, TIRTI, TIRPI, TĖTIS, RISTI, RĖTIS, SPĖTI, SĖTI, ĖSTI, RITĖ
Sidnėjaus operos teatras – Lygis 20 – PLAŠTAKA, PALATA, ATAKA, TALPA, TALKA, ŠALTA, KALTA, AŠAKA, AKLA, ŠAKA

The solutions to the puzzles were last updated on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 4 =