Wordbrain Svenska Svar Spindel

Advertisement:

Här är svaren på Wordbrain Spindel-pussel. Det finns 10 nivåer i detta pussel, det är ett av de svåraste pusslarna och vi har lagt ned mycket arbete på att lösa dem.
Nivå 1 – Pris
Nivå 2 – Tand
Nivå 3 – Grav
Nivå 4 – Svan
Nivå 5 – Klot
Nivå 6 – Mjöl
Nivå 7 – Spik
Nivå 8 – Gift
Nivå 9 – Glob
Nivå 10 – Tråd