Wordbrain Svenska Svar Snäcka

Advertisement:

Här är svaren på Wordbrain Snäcka-pussel. Det finns 20 nivåer i detta pussel, det är ett av de svåraste pusslarna och vi har lagt ned mycket arbete på att lösa dem.
Nivå 1 – Fil, Äng, Såg
Nivå 2 – Päls, Öra, Av
Nivå 3 – Sjunga, Ägg
Nivå 4 – Sikte, Katt
Nivå 5 – Kall, Lista
Nivå 6 – Haka, Dator
Nivå 7 – Bita, Stöta
Nivå 8 – Byxor, Bröd
Nivå 9 – Äta, Balett
Nivå 10 – Dörr, Komet
Nivå 11 – Olja, Sirap
Nivå 12 – Polo, Skunk
Nivå 13 – Tid, Istapp
Nivå 14 – Pipa, Kloss
Nivå 15 – Platt, Kram
Nivå 16 – Krok, Gunga
Nivå 17 – Klappa, Rep
Nivå 18 – Rot, Kex, Frö
Nivå 19 – Jacka, Dåre
Nivå 20 – Sy, Mage, Mal