Wordbrain Svenska Svar Sköldpadda

Advertisement:

Här är svaren på Wordbrain Sköldpadda-pussel. Det finns 20 nivåer i detta pussel, det är ett av de svåraste pusslarna och vi har lagt ned mycket arbete på att lösa dem.
Nivå 1 – Socka, Fisk
Nivå 2 – Käpp, Dusch
Nivå 3 – Mjölk, Brud
Nivå 4 – Stig, Dator
Nivå 5 – Socker, Kol
Nivå 6 – Ubåt, Pudel
Nivå 7 – Post, Mixer
Nivå 8 – Dräkt, Lava
Nivå 9 – Lakan, Älva
Nivå 10 – Dusch, Lera
Nivå 11 – Fråga, Duva
Nivå 12 – Bacon, Tjuv
Nivå 13 – Morot, Hund
Nivå 14 – Vitlök, Äta
Nivå 15 – Flin, Storm
Nivå 16 – Blyg, Loppa
Nivå 17 – Hydda, Puck
Nivå 18 – Scarf, Sylt
Nivå 19 – Modell, Pil
Nivå 20 – Flin, Joker