Wordbrain Svenska Svar Groda

Advertisement:

Här är svaren på Wordbrain Groda-pussel. Det finns 20 nivåer i detta pussel, det är ett av de svåraste pusslarna och vi har lagt ned mycket arbete på att lösa dem.
Nivå 1 – Fläsk, Häst
Nivå 2 – Rygg, Flyga
Nivå 3 – Träd, Socka
Nivå 4 – Tält, Halka
Nivå 5 – Tejp, Skada
Nivå 6 – Lucia, Bord
Nivå 7 – Bröd, Virus
Nivå 8 – Snäcka, Sax
Nivå 9 – Blixt, Polo
Nivå 10 – Hummer, Ung
Nivå 11 – Kamrat, Val
Nivå 12 – Mjölk, Hare
Nivå 13 – Domare, Ägg
Nivå 14 – Boll, Viska
Nivå 15 – Yngel, Låda
Nivå 16 – Hand, Söder
Nivå 17 – Låda, Knapp
Nivå 18 – Smör, Frukt
Nivå 19 – Party, Vika
Nivå 20 – Prata, Åsna