Wordbrain 2 Vann Svar

Her er svar på Wordbrain 2 Vann. Hvis du står fast i noen grad kommentar nedenfor.(Ordleder 8×8)

Advertisement:


Wordbrain 2 Vann Nivå 1 – Innsjø, Bekk, Dam, Irrigasjon, Dusj, Elveleie, Saltvann, Fjære, Kondensering, Flod
Wordbrain 2 Vann Nivå 2 – Hav, Kulp, Fuktighet, Myr, Damp, Vannmasse, Nedbør, Lavvann, Golfstrømmen, Regntid
Wordbrain 2 Vann Nivå 3 – Dråpe, Foss, Snøfnugg, Hydrologi, Fordampning, Kanal, Tidevann, Flom, Smeltevann
Wordbrain 2 Vann Nivå 4 – Regn, Delta, Isbre, Basseng, Demning, Verdenshav, Høyvann, Elvemunning, Oppkomme
Wordbrain 2 Vann Nivå 5 – Elv, Oversvømmelse, Dugg, Badekar, Vannkraftverk, Ferskvann, Flo, Infiltrasjon

The solutions to the puzzles were last updated on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen + four =