Wordbrain 2 Skole Svar

Advertisement:

Her er svar på Wordbrain 2 Skole. Hvis du står fast i noen grad kommentar nedenfor.(Ordsupernova 7×8)

Advertisement:


Wordbrain 2 Skole Nivå 1 – Pennal, Ransel, Geografi, Kroppsøving, Diktat, Sommerferie, Kosetime (OMRFGEK)
Wordbrain 2 Skole Nivå 2 – Tavle, Perm, Samfunnsfag, Eksamen, Prøve, Friminutt, Særoppgave, Vikar (TIFAGVR)
Wordbrain 2 Skole Nivå 3 – Lærer, Bøker, Naturfag, Tentamen, Elevråd, Høstferie, Klasserom, Sløyd (UAMÅDLS)
Wordbrain 2 Skole Nivå 4 – Elev, Regnestykker, Norsk, Gruppearbeid, Klasseforstander, Valgfag (GRSIERK)
Wordbrain 2 Skole Nivå 5 – Karakterer, Hjemmelekser, Matte, Bokbind, Semester, Vinterferie, Fag (RFRFVDR)

The solutions to the puzzles were last updated on

One Comment

  1. Wordbrain 2 Skole Nivå 1 – pennal, ransel, geografi, kroppsøving, diktat, sommerferie, kosetime
    Wordbrain 2 Skole Nivå 2 – tavle, perm, samfunnsfag, eksamen, prøve, friminutt, særoppgave, vikar
    Wordbrain 2 Skole Nivå 3 – lærer, bøker, naturfag, tentamen, elevråd, høstferie, klasserom, sløyd
    Wordbrain 2 Skole Nivå 4 – elev, regnestykker, norsk, gruppearbeid, klasseforstander, valgfag
    Wordbrain 2 Skole Nivå 5 – karakterer, hjemmelekser, matte, bokbind, semester, vinterferie, fag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − fourteen =