Wordbrain 2 Ordsupernova Arkeologi Svar

Här Är De Uppdaterade Svaren På 2019 Wordbrain 2 Arkeologi (Ordsupernova)
Wordbrain 2 Arkeologi Nivå 1 – Stenålder, Flinta, Ben, Konservering, Spade, Jordlager, Lertavla, Ruin
Wordbrain 2 Arkeologi Nivå 2 – Gravkammare, Schakt, Skärva, Fossil, Hällristning, Mossfynd, Stenyxa
Wordbrain 2 Arkeologi Nivå 3 – Utgrävning, Kvarleva, Gravurna, Stolphål, Borste, Terrakottasoldat
Wordbrain 2 Arkeologi Nivå 4 – Fornlämning, Härd, Georadar, Dokumentation, Skärslev, Mumie, Keramik
Wordbrain 2 Arkeologi Nivå 5 – Fynd, Datering, Pensel, Bronsålder, Amfora, Boplats, Kranium, Artefakt

Här är svaren på Wordbrain 2 Arkeologi Ordsupernova 7×8

Advertisement:


Wordbrain 2 Arkeologi Nivå 1 – Stenålder, Flinta, Ben, Konservering, Spade, Jordlager, Lertavla, Ruin (RPVGLUR)
Wordbrain 2 Arkeologi Nivå 2 – Gravkammare, Schakt, Skärva, Fossil, Hällristning, Mossfynd, Stenyxa (GADNOEA)
Wordbrain 2 Arkeologi Nivå 3 – Utgrävning, Kvarleva, Gravurna, Stolphål, Borste, Terrakottasoldat (GOTATBN)
Wordbrain 2 Arkeologi Nivå 4 – Fornlämning, Härd, Georadar, Dokumentation, Skärslev, Mumie, Keramik (EKÄKINE)
Wordbrain 2 Arkeologi Nivå 5 – Fynd, Datering, Pensel, Bronsålder, Amfora, Boplats, Kranium, Artefakt (NDEARTA)

The solutions to the puzzles were last updated on

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × five =