Wordbrain 2 Ordpamp Kanslor Svar

Här Är De Uppdaterade Svaren På 2019 Wordbrain 2 Känslor (Ordpamp)
Wordbrain 2 Känslor Nivå 1 – Aversion, Ilska, Entusiasm, Skam, Stolthet, Ånger, Maktlöshet, Lycka, Förtvivlan
Wordbrain 2 Känslor Nivå 2 – Sorg, Ambivalens, Sympati, Besvikelse, Agg, Äckel, Rädsla, Leda, Tillgivenhet, Oro
Wordbrain 2 Känslor Nivå 3 – Frustration, Lust, Skuld, Glädje, Panik, Förbittring, Saknad, Ömsinthet, Lystnad
Wordbrain 2 Känslor Nivå 4 – Vemod, Iver, Ängslan, Nyfikenhet, Förskräckelse, Stolthet, Fruktan, Tacksamhet
Wordbrain 2 Känslor Nivå 5 – Avund, Eufori, Fasa, Åtrå, Förväntan, Hoppfullhet, Begär, Extas, Upprymdhet, Apati

Här är svaren på Wordbrain 2 Kanslor Ordpamp 8×8

Advertisement:


Wordbrain 2 Kanslor Nivå 1 – Aversion, Ilska, Entusiasm, Skam, Stolthet, Ånger, Maktlöshet, Lycka, Förtvivlan
Wordbrain 2 Kanslor Nivå 2 – Sorg, Ambivalens, Sympati, Besvikelse, Agg, Äckel, Rädsla, Leda, Tillgivenhet, Oro
Wordbrain 2 Kanslor Nivå 3 – Frustration, Lust, Skuld, Glädje, Panik, Förbittring, Saknad, Ömsinthet, Lystnad
Wordbrain 2 Kanslor Nivå 4 – Vemod, Iver, Ängslan, Nyfikenhet, Förskräckelse, Stolthet, Fruktan, Tacksamhet
Wordbrain 2 Kanslor Nivå 5 – Avund, Eufori, Fasa, Åtrå, Förväntan, Hoppfullhet, Begär, Extas, Upprymdhet, Apati

The solutions to the puzzles were last updated on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 − two =