Wordbrain 2 Ordorakel Dygder Svar

Här är svaren på Wordbrain 2 Dygder Ordorakel 8×8

Advertisement:


Wordbrain 2 Dygder Nivå 1 – Vänlighet, Noggrannhet, Vishet, Sparsamhet, Tolerans, Ärlighet, Rättrådighet (TTIRTGTV)
Wordbrain 2 Dygder Nivå 2 – Flit, Kyskhet, Generositet, Tålamod, Avhållsamhet, Klokhet, Måttlighet, Trohet (TIÅDLTTE)
Wordbrain 2 Dygder Nivå 3 – Tapperhet, Ödmjukhet, Arbetsamhet, Medmänsklighet, Hänsynsfullhet, Vördnad (MHETDTHH)
Wordbrain 2 Dygder Nivå 4 – Fördragsamhet, Hövlighet, Lojalitet, Ståndaktighet, Välvilja, Frikostighet (THJAVTTT)
Wordbrain 2 Dygder Nivå 5 – Barmhärtighet, Punktlighet, Eftertänksamhet, Vett, Självdisciplin, Fromhet (EMNPTETG)

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − 6 =