Wordbrain 2 Ordledare Slott & Kungligheter Svar

Här är svaren på Wordbrain 2 Slott & Kungligheter Ordledare 8×8

Advertisement:


Wordbrain 2 Slott & Kungligheter Nivå 1 – Prins, Borggård, Storfurste, Tinne, Riksregalier, Vindbrygga, Riddare, Kejsare (IGAEEIST)
Wordbrain 2 Slott & Kungligheter Nivå 2 – Citadell, Tsar, Friherre, Hovnarr, Fästningsvall, Tornerspel, Heraldik, Palats (HLLLERSC)
Wordbrain 2 Slott & Kungligheter Nivå 3 – Slott, Änkedrottning, Riksmarskalk, Ringmur, Kungarike, Fällgaller, Vallgrav (RUNGGGFV)
Wordbrain 2 Slott & Kungligheter Nivå 4 – Tron, Försvarstorn, Sultan, Tronarvinge, Hertiginna, Palissad, Kammarjunkare (NRIESANE)
Wordbrain 2 Slott & Kungligheter Nivå 5 – Bröstvärn, Monark, Kröning, Skans, Kammarjungfru, Succession, Apanage, Kastell (ELEKAINK)

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 1 =