Wordbrain 2 Landbruk Svar

Her er svar på Wordbrain 2 Landbruk. Hvis du står fast i noen grad kommentar nedenfor.(Ordsoker 8×8)

Advertisement:


Wordbrain 2 Landbruk Nivå 1 – Melkeproduksjon, Husdyrhold, Åker, Bønder, Korndyrking, Overbeiting, Småbruk
Wordbrain 2 Landbruk Nivå 2 – Kli, Rug, Jorde, Kyr, Avlinger, Økologisk, Jordbruk, Kjøttproduksjon, Kornsorter
Wordbrain 2 Landbruk Nivå 3 – Reinsdrift, Primærnæring, Traktor, Grisunge, Storfe, Jordbruksareal, Poteter
Wordbrain 2 Landbruk Nivå 4 – Fjøs, Bonde, Skurtresker, Sauer, Beitemark, Buskap, Grønnsaker, Høygaffel, Hvete
Wordbrain 2 Landbruk Nivå 5 – Silo, Budeie, Bondegård, Høy, Innhøsting, Agrikultur, Eggproduksjon, Plog, Binge

The solutions to the puzzles were last updated on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − 5 =