Wordbrain 2 Historie Svar

Advertisement:

Her er svar på Wordbrain 2 Historie. Hvis du står fast i noen grad kommentar nedenfor.(Ordsupernova 7×8)

Advertisement:


Wordbrain 2 Historie Nivå 1 – Aristokrati, Oldtiden, Militærhistorie, Verdenskrig, Dansketiden (EVENIIO)
Wordbrain 2 Historie Nivå 2 – Middelalder, Vikingtiden, Revisjonisme, Korstog, Verdenshistorie (ENEMIRE)
Wordbrain 2 Historie Nivå 3 – Revolusjon, Opplysningstid, Steinalder, Herskere, Norgeshistorie (NRREGSD)
Wordbrain 2 Historie Nivå 4 – Renessanse, Bronsealder, Religionshistorie, Grunnloven, Fortiden (RGRFERV)
Wordbrain 2 Historie Nivå 5 – Jernalder, Antikken, Lokalhistorie, Kongerekke, Napoleonskrigene (NLIONEN)

The solutions to the puzzles were last updated on

One Comment

  1. Wordbrain 2 Historie Nivå 1 – Aristokrati, oldtiden, militærhistorie, verdenskrig, dansketiden
    Wordbrain 2 Historie Nivå 2 – middelalder, vikingtiden, revisjonisme, korstog, verdenshistorie
    Wordbrain 2 Historie Nivå 3 – revolusjon, opplysningstid, steinalder, herskere, norgeshistorie
    Wordbrain 2 Historie Nivå 4 – renessanse, bronsealder, religionshistorie, grunnloven, fortiden
    Wordbrain 2 Historie Nivå 5 – jernalder, antikken, lokalhistorie, kongerekke, napoleonskrigene

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × four =