Wordbrain 2 Forskning Svar

Her er svarene på Wordbrain 2 Forskning Ord-stjerne 8×8.

Advertisement:


Wordbrain 2 Forskning niveau 1 – Forsøg, Undersøgelse, Forsker, Viden, Laboratorium, Metode, Observation, Teori (OMKERGNE)
Wordbrain 2 Forskning niveau 2 – Forsøgsdyr, Fokusgruppe, Stikprøve, Analyse, Spørgeskema, Hypotese, Resultat (EØVSKMAS)
Wordbrain 2 Forskning niveau 3 – Kriterium, Data, Kildekritik, Doktorgrad, Skole, Universitet, Empiri, Variabel (SKIBEMTD)
Wordbrain 2 Forskning niveau 4 – Forskningsår, Videnskab, Mikroskop, Placebo, Rapport, Udsagn, Parameter, Fakta (TBRPOPFR)
Wordbrain 2 Forskning niveau 5 – Statistik, Blindtest, Diagram, Artikel, Celle, Atom, Molekyle, Hjerne, Studie, Bog (IELELKIB)

The solutions to the puzzles were last updated on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 3 =