Wordbrain 2 Dyder Svar

Advertisement:

Her er svar på Wordbrain 2 Dyder. Hvis du står fast i noen grad kommentar nedenfor.(Ordorakel 8×8)
Wordbrain 2 Dyder Nivå 1 – Tålmodighet, Veldedighet, Visdom, Intelligens, Ansvarlighet, Målbevissthet
Wordbrain 2 Dyder Nivå 2 – Ydmykhet, Uselviskhet, Rettferdighet, Pålitelighet, Medfølelse, Gavmildhet
Wordbrain 2 Dyder Nivå 3 – Ærlighet, Velvilje, Høflighet, Renslighet, Innsatsvilje, Vennlighet, Flid, Mot
Wordbrain 2 Dyder Nivå 4 – Selvdisiplin, Tapperhet, Toleranse, Kjærlighet, Kyskhet, Medmenneskelighet
Wordbrain 2 Dyder Nivå 5 – Hjelpsomhet, Måtehold, Barmhjertighet, Gudfryktighet, Kreativitet, Troskap

The solutions to the puzzles were last updated on

5 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine − five =