Wordbain Edderkopp løsninger

Advertisement:

Her er svarene på Wordbrain Edderkopp-gåtene. Det er 10 nivåer i dette puslespillet, det er et av de vanskeligste gåtene og vi har lagt ned mye arbeid for å løse dem.
Nivå 1 – Kule
Nivå 2 – Seng
Nivå 3 – Boks
Nivå 4 – Bred
Nivå 5 – Ubåt
Nivå 6 – Såpe
Nivå 7 – Hjul
Nivå 8 – Sigd
Nivå 9 – Bore
Nivå 10 – Hale

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four + eight =