Wordbrain Svenska Svar Troll

Advertisement: Här är svaren på Wordbrain Troll-pussel. Det finns 20 nivåer i detta pussel, det är ett av de svåraste pusslarna och vi har lagt ned mycket arbete på att lösa dem. Nivå 1 – Energi, Grundlig, Fotspår, Grotta, Istället, Geografi, Avsluta, Strumpa, Krusbär Nivå 2 – Stavning, Karusell, Planet, Skrika, Sektion, Taktik, Klocka, Triangel, …

Continue reading ‘Wordbrain Svenska Svar Troll’ »