Wordbrain 2 Yrker Svar

Her er svar på Wordbrain 2 Yrker. Hvis du står fast i noen grad kommentar nedenfor.(Ordvidunder 6×6)
Wordbrain 2 Yrker Nivå 1 – artist, sekretær, arkitekt, biolog, ingeniør
Wordbrain 2 Yrker Nivå 2 – kjøkkensjef, politiker, vaktmester, frisør
Solver
Wordbrain 2 Yrker Nivå 3 – lærer, redaktør, vitenskapsmann, produsent
Wordbrain 2 Yrker Nivå 4 – musiker, designer, snekker, regnskapsfører
Wordbrain 2 Yrker Nivå 5 – politi, sjåfør, offiser, forsker, prest, bondeWordbrain 2 Yrker svar Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *