Wordbrain 2 Yrker Svar

Her er svar på Wordbrain 2 Yrker. Hvis du står fast i noen grad kommentar nedenfor.(Ordelite 4X4)
Wordbrain 2 Yrker Nivå 1 – tekniker, tannlege
Wordbrain 2 Yrker Nivå 2 – dikter, leder, spion
Solver
Wordbrain 2 Yrker Nivå 3 – jurist, sykepleier
Wordbrain 2 Yrker Nivå 4 – analytiker, dommer
Wordbrain 2 Yrker Nivå 5 – kjemiker, reporterWordbrain 2 Yrker svar Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *