Wordbrain 2 Transport Svar

Här är svaren på Wordbrain 2 Transport Ordmagiker 5×6
Wordbrain 2 Ordmagiker Transport Nivå 1 – båt, tåg, stridsvagn, cykel, rymdskepp
Wordbrain 2 Ordmagiker Transport Nivå 2 – taxi, skidor, rulltrappa, släde, yacht
Solver
Wordbrain 2 Ordmagiker Transport Nivå 3 – snowboard, hiss, ubåt, optimistjolle
Wordbrain 2 Ordmagiker Transport Nivå 4 – bil, skördetröska, roddbåt, flygplan
Wordbrain 2 Ordmagiker Transport Nivå 5 – traktor, jeep, moped, minibuss, skoter
Wordbrain 2 Transport Svar Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *