Wordbrain 2 Skole Svar

Her er svar på Wordbrain 2 Skole. Hvis du står fast i noen grad kommentar nedenfor.(Ordstjerne 6×6)
Wordbrain 2 Skole Nivå 1 – lekse, prøve, globus, karakterer, utdannelse
Wordbrain 2 Skole Nivå 2 – engelsk, vaktmester, kalkulator, bibliotek
Solver
Wordbrain 2 Skole Nivå 3 – pult, notatbok, bok, lærer, kart, hjemmelekser
Wordbrain 2 Skole Nivå 4 – skrivetavle, papir, atlas, student, tenåring
Wordbrain 2 Skole Nivå 5 – matte, rektor, prosjekt, naturfag, klasseromWordbrain 2 Skole svar Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *