Wordbrain 2 Historie Svar

Her er svar på Wordbrain 2 Historie. Hvis du står fast i noen grad kommentar nedenfor.(Ordsupernova 7×8)

Advertisement:Wordbrain 2 Historie Nivå 1 –
Wordbrain 2 Historie Nivå 2 –
Wordbrain 2 Historie Nivå 3 –
Wordbrain 2 Historie Nivå 4 –
Wordbrain 2 Historie Nivå 5 –

One Comment

  1. Wordbrain 2 Historie Nivå 1 – Aristokrati, oldtiden, militærhistorie, verdenskrig, dansketiden
    Wordbrain 2 Historie Nivå 2 – middelalder, vikingtiden, revisjonisme, korstog, verdenshistorie
    Wordbrain 2 Historie Nivå 3 – revolusjon, opplysningstid, steinalder, herskere, norgeshistorie
    Wordbrain 2 Historie Nivå 4 – renessanse, bronsealder, religionshistorie, grunnloven, fortiden
    Wordbrain 2 Historie Nivå 5 – jernalder, antikken, lokalhistorie, kongerekke, napoleonskrigene

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *