Wordbrain 2 Fisking Svar

Her er svar på Wordbrain 2 Fisking. Hvis du står fast i noen grad kommentar nedenfor.(Ordsupernova 7×8)

Advertisement:Wordbrain 2 Fisking Nivå 1 –
Wordbrain 2 Fisking Nivå 2 –
Wordbrain 2 Fisking Nivå 3 –
Wordbrain 2 Fisking Nivå 4 –
Wordbrain 2 Fisking Nivå 5 –

One Comment

  1. Wordbrain 2 Fisking Nivå 1 – Fiskestang, tråler, gjedde, harpun, ekkolodd, snurpenot, lystring, håv
    Wordbrain 2 Fisking Nivå 2 – Fiskebåt, torsk, meitemark, sneller, makrell, jukse, sardin, blåskjell
    Wordbrain 2 Fisking Nivå 3 – Fiskegarn, sei, krok, sluk, sildestim, dorge, brisling, ferskvannsfisk
    Wordbrain 2 Fisking Nivå 4 – Fiskesnøre, kongekrabbe, ørret, spinner, teiner, line, vassdrag, skrei
    Wordbrain 2 Fisking Nivå 5 – Agn, hummer, laks, fluefisker, abbor, ferskvannskreps, havfiske, hobby

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *