Wordbrain SVENSKA SVAR ELEFANT Nivå 1 to 20

Here are the answers for Level 1 to 20 Wordbrain SVENSKA SVAR ELEFANT Wordbrain SVENSKA SVAR ELEFANT 1 – KAKE, TRUMMOR, SLUT, KAKA, SOCKER (ECSAK) Wordbrain SVENSKA SVAR ELEFANT 2 – HYTT, BLOMBLAD, HJARNA, KONSERT (OTKRN) Wordbrain SVENSKA SVAR ELEFANT 3 – ANGA, LJUS, SALT, BAGE, PARON, KYSS (KTLNL) Wordbrain SVENSKA SVAR ELEFANT 4 – …

Continue reading ‘Wordbrain SVENSKA SVAR ELEFANT Nivå 1 to 20’ »